Viltfoder

Vi har ett samarbete med Svenskt Viltfoder

Ni får köpa viltfoder hos dem för 166,50:- Det är 15 kg säckar och ingen begränsning på hur många säckar ni får köpa. Ni behöver bara visa upp medlemskortet i kassan som visar att ni tillhör Östersund-Bräcke kretsen

Ni hittar Svenskt Viltfoder på Odenskogsvägen 42

Resultat Kretsmästerskap Älgbana 2022

Junior 

Kevin Nordmark  12 46 3  Brunflo


Damer

Britt Marie Bäcklund     12 56 6 Ösd

Helena Edler             12 48 2 Ösd

Christin       Blomgren     12 36 2 Ösd

Erja              Birath           11 53 7 

Carina         Dahlström    11 53 7 

Susanne     Hestner         11 52 5

Sara            Johrdal          10 40 

Lovisa         Skoog             10 37  3 

Annica       Wilhemsso     10 33 3  

Marie         Salomonsson 9 41 3

Johanna     Perming          9 34 1

Ester          Olovsson          8 35 2

 Matilda     Kilegran           7 28 1 

Seniorer  

Emil   Ihren                        12 60 8 Ösd

Per    Sävelind                   12 59 5  Krokom

Christoffer   Borg              12 58 8  Ösd     

Marcus Setterström         12 58 8  

Robert   Hugosson            12 58 8 

Andreas   Olsson                12 57 8  

Joakim    Ihren                    12 57 7 

Andreas  Ihren                    12 57 5

Rickard   Jakobsson            12 57 5  

Erik   Sjöberg                       12 57 4 

Stefan  Rickardsson            12 56 5 

Daniel  Andersson              12 55 6 

Robin   Söderberg               12 55 5

Erik   Wahlund                     12 55 5 

Torgny    Eriksson                12 55 5 

Niklas    Lyckerhed              12 55 4 

Johan     Persson                  12 54 3 

Albin     Ljungberg               12 54 3 

Johan    Persson                   12 53 7

 Peter    Nilsson                     12 53 3 

Albin    Ljungberg                12 51 3

Daniel   Andersson               12 52 3 

Peter    Nilsson                      12 53 3 

Jonatan    Lundqvist             12 52 3 

Robin      Loo                          12 51 6

Jesper    Nyström                  12 51 

Jesper     Svedberg                12 50 5

Mattias    Åsved                     12 50 3 

Mattias     Mattsson              12 44 6 

Thomas    Leitok                    10 46 1

David    Goden                       10 42 1

Olof Larsson                           10 42 1

Anders    Eriksson                  10 36 1

Dick     Netterström               10 33

Johan       Holmgren               9 41 1

Pontus     Mårtensson            9 36 2

Alexander     Zakrisson           9 36 1

Daniel     Hedlund                   8 36 1

Erik     Larsson                         8 36

Jonas      Skoglund                  8 22 2

Magnus    Hagnestål              7 31 1

Jonas     Silver                          7 30 1

Johan      Andersson               5 20 2

Per      Hjalmars                       5 20 1


Yngre Oldboy

Per        Svedestedt                12 60 10 Ösd

Peter     Svensson                   12 59 9 Ösd

Per Erik   Petrusson                12 58 6 Ösd

Peter       Nilsson                     12 55 8

Mikael      Wedin             12 55 8

Per         Magnusson           12 55 2

Bengt Åke    Ihren                   12 55 1

Per             Norberg                 12 54 5

Magnus    Schöder          12 54 3

Lars          Theland          12 54 2  

Jakop       Svanberg                 12 54 2

Niklas      Öhlund           12 54 2

Peter       Knutsson           12 52 3

Jan           Måhlberg            12 52 2

Herje       Andersson              12 52  2

Olof         Johansson              12 50 4

Hans        Ihren                       12 48 2

Leif          Byström                  12 36 2

P-O          Henriksson             12 36 1

Esbjörn    Eriksson         11 44 3

Mats Ola   Bengtsson             11 42 2

Gunnar      Olander                 11 42 2

Anders       Nilsson                  10 44 4

Thomas     Björkqvist              10 37 1

Ronny        Backlund                10 36 5

Lars            Eriksson                  8 32 2  


Äldre Oldboys

Bruno        Eriksson                  12 59 9 Ösd

Håkan        Dahl                         12 56 5 Ösd

Bertil          Steen                       12 55 3 Ösd

Lennart      Petrusson               12 55 2

Jan Ivar      Andersson              12 54 4

Jonas          Johansson              12 53 5

Torbjörn     Edlund                    12 52 3

Thomas     Hellman                   12 47 1

Gösta          Åkernäset               11 45 1

Abel            Strömqvist              11 44 2

Claes           Karlsson                  11 39 2

Thomas      Reinelöv                  10 48 2

Arnold        Alfredsson               10 42 4

Arne            Mårtensson             9 43 3

Jan               Perming                    9 43 

Arnold         Andersson                8 32 2

Egon            Bjärtå                         7 30

Lagtävling  

Storåsens jaktlag 

 Jonas  Johansson   Torbjörn Edlund  Olof Johansson                          36/155/11


Brunflo Västra lag 1

Jan-Ivar Andersson Jesper  Nyström Carina Dahlström                          35/158/15


Brunflo Västra lag 2

Abel Strömqvist Claes Karlsson Arnold Andersson                         30/115/6

Prova på spår

Inbjudan till “Prova på spår”


Söndagen den 28/8 kl 13.00 träffas vi hos Lars-Erik “Larsa” Laurén, Bjärme 520 i Fåker för ett “Prova
på spår”.


Alla hundar som är intresserade av att spåra är välkomna, dock högst 5 hundar, därför gäller “först till
kvarn”.
Anmälan senast 26/8 genom att ringa till Larsa på 073 086 29 25.
Vi bjuder på fika efter spårandet och pratar om hur ni/vi tycker att det gått.


Varmt välkomna!
Larsa Laurén och Agneta Sjöström
Sektionen för Hund & småvilt
Östersund-Bräcke jaktvårdskrets

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Vi har fått en förfrågan/information från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Dem har skickat detta

Vi tar gärna emot rävträckprover från skjutna rävar, eller rävkroppar (flådda kroppar går utmärkt att bidra med också), eller rävspillningar från hela landet för övervakning av rävens dvärgbandmask som pågår nu. Vill du ha provpåsar eller kartonger för inskick till övervakningen så hör av dig till vilt@sva.se , tack på förhand!

Efterlysning av personer till styrelsen, valberedningen och sektionerna

Vi behöver personer till styrelsen och valberedningen. Om vi ska kunna jobba för er behöver vi förstärkning till styrelsen. Valberedningen stå av bara 1 person så dit behöver vi också minst 3 personer.

Vi måste få in personer som kan jobba i styrelsen om detta ska fungera.

Känner du någon som skulle passa så prata med denne och skicka ett mail till susanne.kretsenosdbr@gmail.com med namn och nummer.

Hälsningar Styrelsen Östersund Bräcke Kretsen

Resultat Kretsmästerskap Älgbana 2021

Junior   

Edvin Petrusson Ösd                     12/55   5 

Emil Svensson     Ösd                     12/48   3 

Dam  

Tova Svedestedt   Ösd                    12/60   12 

Brittmarie  Backlund Ösd               12/48     2 

Marie  Elven               Ösd                12/42    3 

Jossefin  Edin              Ösd                12/33    3 

Eira Birat                     Genvalla         11/46     2 

Lovisa  Skog               Genvalla          10/44   3 

Lena   Moren             Genvalla          10/48   1 

Annica   Borg              Ösd                  10/38   3 

Johanna  Perming    Genvalla           9/38      1 

Senior 

Lennart  Eriksson    Ösd          12/60  9 

Göran  Fahlström  Genvalla   12/60  5 

Magnus   Zetterström    Ösd   12/59 8 

Christoffer  Borgh           Ösd    12/59 7 

Rickad  Lindberg             Ösd    12/58 5 

Olle      Nepreeff             Ösd     12/57  8 

Oskar von Essen             Ösd     12/56  4 

Andreas   Hjalmarsson   Ösd      12/54 5 

Joakim    Jonsson       Kälen        12/54 4 

Joakim Ihren                 Ösd         12/54  2 

Erik   Wahlund               Ösd       12/54 3 

Peter     Svensson         Ösd        12/53 7 

Johan     Wahlund         Ösd        12/53 1 

Per   Wester                   Ösd       12/52 7 

Henrik Tyselius              Ösd        12/52 3 

N-G   Jacobsson             Ösd        12/50 5 

Jocke     Sundqvist        Ösd         12/47 4 

Håkan   Carlsson           Ösd          12/46 4 

John   Ihren                    Ösd         12/44 4 

Joakim   Arngren          Ösd          12/33 1 

Gustav    Bruno             Ösd         12/38 

Joel  Sundberg            Ösd           12/35 4  

Magnus   Skoog        Genvalla     11/53 3 

Magnus    Larsson  Genvalla       11/45 2 

Per    Folkesson   Genvalla         10/48 2 

Marcus   Olsson   Genvalla         10/47 2  

Tobias    Karlsson   Genvalla       10/43 1     

Niklas   Jonsson     Genvalla       10/ 43 2 

Magnus    Wallin    Genvalla       9/29  2 

Patrik   Bergh         Genvalla        8/40 2 

Rasmus   Molund   Genvalla        6/27   

Yngre  oldboys 

Per     Svedestedt         Ösd            12/60   10 

Kalle     Jonasson      Bodsjö            12/59 10 

Hans    Dahlström        Ösd             12/59   4 

P-E     Petrusson           Ösd             12/58 2 

Magnus    Schröder     Ösd             12/57  4 

Per    Mårtensson        Ösd             12/57   3 

Kjell         Larsson         Ösd             12/56   5 

Hans  Ihren                   Ösd             12/56 1 

Per    Mårtensson       Ösd              12/55 2 

Ulf    Dahlen                 Ösd              12/54 5 

L-G   Nilsson                 Ösd               12/54 3 

Johan   Norman           Ösd              12/54 2 

P-Å    Berglid                Ösd               12/54 2 

Jan    Målbergh            Ösd               12/52 5 

Lennart    Petrusson    Ösd             12/49 3 

Erik   Huss                       Ösd            12/44 2 

Jonas     Nordenberg   Genvalla      11/46  2 

Roger     Östlund           Genvalla     10/47  5 

Leif  Jaderfeldt              Genvalla       10/46  1 

Hans     Elmin                 Genvalla      10/45 2 

Jan    Perming                Genvalla       10/44 2 

Bengt   Persson             Genvalla     10/43  2 

Peter    Knutsson          Genvalla      10/42  1 

Hans     Olsson              Genvalla       10/37 

Morgan    Mattiasson  Genvalla        10/33 1 

Peter   Jansson              Genvalla         9/36  3 

Lars     Eriksson             Genvalla          9/33 1 

Jan    Östlund                Genvalla        8/38  4 

Lars  Åke   Edström    Genvalla          7/23   

Äldre  Oldboys 

Bruno     Eriksson              Ösd               12/60 11 

Arnold   Alfredsson  Genvalla               12/55 5 

B-Å     Ihren                     Ösd                  12/55 4 

Roger Hermansson  Genvalla                 9/39 1 

Egon   Bjärtå              Genvalla                9/36 1 

Arne    Mårtensson   Genvalla               8/37 2 

Rolf   Halvarsson        Genvalla               8/30 1 

Lagtävling    

Åsan Grönvikens jaktlag  

Bruno Eriksson  12/60   11 

Kjell   Bruman     12/56   6  

Lennart Eriksson 12/60   10 

Totalt  176 poäng