Avskjutningsrapport

Som alla vet så bygger statistik på fakta. För att förbundet ska få rätt statistik på vad som skjuts och hur mycket så måste alla vara med att bidra.

Tillhör du till ett jaktvårdsområde eller jaktvårdsförening, utse en som samlar in all information om avskjutningen och sammanställer det och maila det till Kretsen senast den 15:e augusti efter avslutat jaktår.

Om du inte tillhör något område så skickar du själv in rapporten.

Maila den till susanne.kretsenosdbr@gmail.com så vi kan samma ställa det till förbundet