Information från förbundet

För er information har en död Hare hittats strax utanför Hammarstrand, SVA har konstaterat harpest. Han som hittade haren har föredömligt varit noga använt handskar vid hantering samt skickat in haren till SVA.

Om ni hittar djur är det viktigt att skydda sig med handskar och att kontakta SVA därifrån får man en låda och kan skicka in och få konstaterat vad det rör sig om.

Info finns på SVA:s hemsida:
Orsak: Bakterien Francisella tularensis
Arter: Skogshare, fälthare, smågnagare, övriga gnagare, samt andra däggdjur, fåglar.
Spridning: Framförallt via mygg, även vid direktkontakt med smittade djur, infekterad föda, vatten eller dammpartiklar.
Utbredning: Skandinavien, Europa, Asien, Nordamerika.
Årstidsförekomst: Vanligast under augusti – november

Återkommer om jag får mer info.