Avskjutningsrapport

Som alla vet så bygger statistik på fakta. För att förbundet ska få rätt statistik på vad som skjuts och hur mycket så måste alla vara med att bidra.

Tillhör du till ett jaktvårdsområde eller jaktvårdsförening, utse en som samlar in all information om avskjutningen och sammanställer det och maila det till Kretsen senast den 15:e augusti efter avslutat jaktår.

Om du inte tillhör något område så skickar du själv in rapporten.

Maila den till susanne.kretsenosdbr@gmail.com så vi kan samma ställa det till förbundet

Jaktträff för ungdomar

Östersund/Bräcke ungdomssektion har under två kvällar anordnat både bäver jakt och jakt på vårbock.
Under bäverjakten följde 3 ungdomar. Tyvärr ingen bäver ute men fantastiskt vårväder och gott fika.
Jakten på vårbock åkte vi till ljungaverk och en av ungdomarna fick vara med på sitt livs första fällda vilt. Richard widen lyckades fälla en lämplig bock.
Efter avslutad jakt så åkte vi hem till ungdomen och flådde rådjuret. Vi skänkte bocken till hans familj.
Henrik Karlsson

Mörkersikte vid vildsvinsjakt

Regeringen tillåter mörkersikten vid vildsvinsjakt

Regeringen beslutar att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet ska tillåtas vid jakt efter vildsvin. Så kallade termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Syftet med beslutet är, enligt regeringen, att vildsvinsjakten på detta sätt ska förenklas och effektiviseras.

Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdminister.

Jennie Nilsson (S).

– De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande från regeringen.

– Ändringen leder förhoppningsvis till att fler vildsvin än idag kan skjutas. Skador orsakade av vildsvin på bland annat grödor kan därför förväntas minska. Dessutom kan en ökad avskjutning och därav en minskad vildsvinsstam minska risken för smittspridning om afrikansk svinpest skulle komma till Sverige, fortsätter Jennie Nilsson.

Ja och nej från förbundet

Jägareförbundet sa i ett tidigare remissvar till Näringsdepartementet ja till att använda rörlig belysning samt elektroniska bildförstärkare vid skyddsjakt på vildsvin. Däremot är man negativ till att dessa hjälpmedel tillåts vid ordinarie vildsvinsjakt.

Jägareförbundet anser i sitt remissvar att lagstiftningen ska tillåta det som många jägare är i behov av och som kan användas på ett säkert sätt, utan risk för skador på person eller egendom. Det gäller användande av rörlig belysning och elektroniska bildförstärkare, där jägarna ser en tredimensionell bild.

Förbundet sa i sitt remissvar däremot nej till det som kallas nattriktmedel i form av termiska sikten, som visar en tvådimensionell bild, där exempelvis grässtrån framför målet och föremål bakom är svåra att uppfatta.

Då ökar risken för skadskjutningar, liksom att det blir svårare att se om det finns ett fullgott kulfång, menar Jägareförbundet, och tillägger att förbundet är inte berett att medverka till en sådan utveckling.

Synpunkter om skadskjutningar

– Vi har även tagit till oss av remissinstansernas synpunkter om risk för skadskjutningar och så vidare. Därför får termiska sikten endast användas vid jakt i öppen terräng och vid åtelplatser, säger Jennie Nilsson.

Regeringen tillåter mörkersikten vid vildsvinsjakt

Foder till Rådjur

På årsmötet kom det upp en fråga om vi kunde kolla på möjligheten att sponsra med foder i år med. Det har vi gjort, och vi kommer sponsra med foder även i år, men vi kommer bara stå för en del av kostnaden.

Ni medlemmar kommer få möjlighet att köpa foder av Kretsen till ett reducerat pris.

Ni kommer kunna köpa säckar på 30kg och max 2st till ett pris på 100kr/säck. Ni betalar med swish eller kontant.

Ni får kontakta Susanne Hestner och boka tid för hämta/köpa fodret. Mig når ni på 070-334 16 96

Årsmötet och Hornmätning

Den 17:e februari var det årsmöte och även hornmätning .

Det var väldigt roligt att se så många närvarande på årsmötet.

Det kom upp en fråga om stödfodring till rådjuren och medlemmarna ville att vi skulle kolla upp det. Kommer göra ett eget inlägg om det.

Styrelsen kommer presenteras lite längre fram.

Vi hade även en som kom med ett ståtligt horn för att få det bedömt.

Det var Anders som var där och fick hornet mätt och han fick silver för det.

rpt