Krets lag tävling

1. Storåsens jaktlag 1

Björn Edlund 12/59 5* + Torbjörn Edlund 12/55 7* + Tobias Berglund 12/55 6* = 36/169 18*

2. Storåsen 2

Gunnar Johansson 12/53 6* + Jonas Johansson 12/51 7* + Henrik Sivertsson 12/51 5* = 36/ 155 18*

3. Brunflo Västra Jaktlag 1

Håkan Jacobsson 12/48 3* + Carina Dahlström 12/46 5* + Arnold Andersson 12/44 3* = 36/138 11*

4. Torvalla Jaktlag

Olof Larsson 12/48 4* + Emil Lundholm 11/49 2* + Erik Larsson 11/44 3* = 34/141 9*

5. Brunflo Västra Jaktlag 2

Abbe Strömqvist 12/41 3* + Jesper Nyström 10/49 2* + Jan-I.Andersson 10/38 4* = 32/128 9*

Resultat Kretsälgen 2019

Junior
Emil Svensson Dvärsett 12/55 4

Dam
Tova Svedestedt Ösd 15/58 3
Susanne Hestner Brunflo 12/57 8
B-M Bäcklund Ösd 12/57 3
Malin Nilsson Brunflo 12/56 3
Carina Dahlström Brunflo 12/46 5
Erja Birath Genvalla 11/47 5
Annica Borg Ösd 11/46 2
Lena Moren Genvalla 8/32 1

Senior
Anton Sandström Ösd 12/60 9
Emil Ihren Ösd 12/59 6
Erik Sjöberg Ösd 12/58 2
Björn Edlund Brunflo 12/59 5
Peter Svensson Dvärset 12/58 8
Peter Martinsson Ösd 12/58 7
Mikael Brattlund Ösd 12/58 7
Emil Gustafsson Ösd 12/58 6
David Antonsson Ösd 12/57 7
Magnus Skoog Genvalla 12/57 5
Rickard Lindberg Ösd 12/57 3
Tobias Berglund Brunflo 12/55 6
Joakim Ihren Ösd 12/54 6
Sebastian Larsson Ösd 12/54 5
Leif Jönsson Ösd 12/54 1
Tobias Karlsson Genvalla 12/52 2
Daniel Hedlund Brunflo 12/50 3
L-Å Waltersson Ösd 12/50 2
Magnus Zetterström Ösd 12/49 3
Nils Jakobsson Ösd 12/49 1
Olof Larsson Brunflo 12/48 4
Tommy Nilsson Brunflo 12/44 1
Mattias Karlsson Genvalla 11/51 5
Johan Wikenberg Genvalla 11/49 3
Emil Lundholm Brunflo 11/419 2
Marcus Hagnestål Genvalla 11/49 1
Daniel Hansson Genvalla 11/45 2
Torbjörn Edlund Genvalla 11/44 5
Erik Larsson Brunflo 11/44 3
Johan Persson Bodsjö 11/40
Niklas Jonsson Genvalla 11/36 1
Jesper Jernunger Genvalla 10/50
Jakob Svarberg Genvalla 10/48 2
Johan Holmberg Genvalla 10/45 2
Gustav Moberg Genvalla 10/44 1
Marcus Åkerström Brunflo 10/43 1
Carl Moberg Genvalla 9/39 4
Herik Flygare Gevalla 8/32 2
Morgan Mattiasson Genvalla 8/28 1
Lars Eriksson Genvalla 7/30 1
Yngre Oldboy
Per Svedestedt Ösd 12/55 3
Kjell Bruman Ösd 12/53 2
Henrik Sivertsson Brunflo 12/51 5
Patrik Larsson Genvalla 12/50 3
Anders Johansson Brunflo 12/49 5
Herje Andersson Kälen 12/49 3
Göran Fagerström Brunflo 11/48 4
Lars Pålsson Brunflo 12/47 2
Peo Bossar Genvalla 11/41 1
Mikael Fastesson Brunflo 11/48 3
Kalle Jonasson Bodsjö 11/4 2
Patrik Pettersson Brunflo 11/40 1
Paul Wagenius Brunflo 11/33 1
Jesper Nyström Brunflo 10/49 2
Pontus Köhler Genvalla 10/41 2
Peter Wilhelmsson Kälen 9/32 2
Göran Eriksson Brunflo 9/32 1
Äldre Oldboy
Bruno Eriksson Ösd 12/59 11
Dan Ivarsson Brunflo 12/57 4
Arnold Alfredsson Genvalla 12/57 2
Arne Johnsson Brunflo 12/56 3
Torbjörn Edlund Brunflo 12/55 8
Gunnar Johansson Brunflo 12/53 6
Jonas Johansson Brunflo 12/51 7
Håkan Jakobsson Brunflo 12/48 3
Arnold Andersson Brunflo 12/44 3
Abbe Strömqvist Brunflo 12/41 3
Arne Mårtenson Genvalla 11/46 3
Torbjörn Norrlund Genvalla 11/45 1
Raymond Jonsson Brunflo 11/34 1
Egon Bjärtå Genvalla 10/40
Jan-Ivar Andersson Brunflo 10/38
Lennart Norell Genvalla 10/26
Bertil Andersson Brunflo 10/37 5
Rolf Halvarsson Genvalla 8/35 4
Trygve Johansson Kälen 8/35
Sven Norell Brunflo 8/23
Sivert Sivertsson Genvalla 7/24 2
Tage Haglebäck Genvalla 7/21
Erik Nilsson Genvalla 4/14 1

Information från förbundet

För er information har en död Hare hittats strax utanför Hammarstrand, SVA har konstaterat harpest. Han som hittade haren har föredömligt varit noga använt handskar vid hantering samt skickat in haren till SVA.

Om ni hittar djur är det viktigt att skydda sig med handskar och att kontakta SVA därifrån får man en låda och kan skicka in och få konstaterat vad det rör sig om.

Info finns på SVA:s hemsida:
Orsak: Bakterien Francisella tularensis
Arter: Skogshare, fälthare, smågnagare, övriga gnagare, samt andra däggdjur, fåglar.
Spridning: Framförallt via mygg, även vid direktkontakt med smittade djur, infekterad föda, vatten eller dammpartiklar.
Utbredning: Skandinavien, Europa, Asien, Nordamerika.
Årstidsförekomst: Vanligast under augusti – november

Återkommer om jag får mer info.

Avskjutningsrapport

Som alla vet så bygger statistik på fakta. För att förbundet ska få rätt statistik på vad som skjuts och hur mycket så måste alla vara med att bidra.

Tillhör du till ett jaktvårdsområde eller jaktvårdsförening, utse en som samlar in all information om avskjutningen och sammanställer det och maila det till Kretsen senast den 15:e augusti efter avslutat jaktår.

Om du inte tillhör något område så skickar du själv in rapporten.

Maila den till susanne.kretsenosdbr@gmail.com så vi kan samma ställa det till förbundet